Mantra de diñeiro

Tenta cambiar a túa situación financeira usando o mantra de diñeiro. Algunhas vibracións sonoras contribúen a crear o fluxo de enerxía axeitado que afectará os centros e áreas necesarios da túa conciencia. Mantras axudan no menor tempo a cambiar radicalmente as súas vidas.

Para crer no poder do mantra, recoméndase a lectura durante 2 horas, só neste caso abrirache. O mantra polo diñeiro debería ser lido con especial fe e lentamente, para que poida agradar a deidad. Recoméndase repetir as palabras máxicas 108 veces ou media hora. Para contar repeticións, use bolas nas beads. Un ciclo durante o cal ten que repetir o mantra - 10 ou 40 días.

O mantra máis forte polo diñeiro é Manibhadra:

Namo Ratna trayaya Namo manibhadraya balance yaksha feo Patai syadaya thedan Healey Manibhadra Healey Healey Manibhadra quillas Manibhadra quillas quillas Manibhadra tsyli Manibhadra tsyli tsyli Manibhadra Tsulu Manibhadra Tsulu Tsulu Manibhadra DVGA Manibhadra DVGA DVGA Manibhadra rolda Manibhadra rolda Manibhadra Kuru Manibhadra Kuru Kuru Manibhadra sura Manibhadra sura sura menebhadra sarva artham me sadhaya svaha tadyatha putane sutputane surume sumatie sassavate hilake hilakali purne sidhe bhadra healy healy matchha ehiko niche ehiso niche ehigo niche Waha.

Mantras de riqueza:

  1. Om hrim klim srim namah.
  2. Om krim klim shim shrilakshmi nrsinhaya namaha.
  3. Ramabhadra-mahasavasa-raghuvira-nrpottama-dasasyantakam-mam-raksa-dehi-me-paramam-shriyam.

Mantra Ganesha atraendo diñeiro

Genesha é o deus hindú máis famoso que axuda a mellorar a súa situación financeira e brinda apoio en calquera empresa.

Primeiro, repita este mantra tres veces:

Om shrim hrim clim glam gam ganapataye vara-varada sarva-janam me vemmanaya svaha

E entón digo isto:

Om exdantaya vidmaha vakrutandaya dhimahi dan no danti prachodayat om shanti shanti shanti.

Outra versión do mantra de Genesis, que axudará a iniciar o seu propio negocio e eliminar todo obstáculos no camiño:

Om gam ganapa taye namaha.

Mantra dixital de diñeiro

Esta opción debe ser lida dentro de 77 días. Xa no medio deste período, poderás observar como mellora a situación financeira. O mantra soe así: 7753191. É importante ler cada figura por separado: sete sete cinco tres nove e unha.

Mantra para alcanzar o éxito social

Esta opción debería ser só de lectura 2 días. Para manter un negocio existente, lea o mantra unha vez ao mes:

Om shrim shrim shrim shrim shrim shrim shrim laksmi mam graha puraye puraye cinta duraye duraye matchmaker.