Funcións da educación

O proceso de educación é moi complexo e consta de moitos compoñentes. Polo tanto, as funcións de educación son bastante numerosas e distintas para cada un do seu tipo.

En xeral, as principais funcións do proceso de educación en pedagoxía son as seguintes:

  1. Creación de certas condicións para unha formación intencionada, así como un maior desenvolvemento de membros da sociedade que satisfaga as súas necesidades durante o proceso educativo.
  2. Asegurar a vida estable da sociedade pola tradución da cultura, que é adoptada por xeracións posteriores, actualizándose gradualmente.
  3. Promover a integración das aspiracións, así como as relacións e accións dos membros individuais da sociedade e a súa posterior harmonización.
  4. Adaptación de todos os membros da sociedade á situación social en constante cambio.

Neste caso, cada tipo de educación ten as súas propias funcións específicas, listamos só algunhas delas.

Educación familiar

A función principal da educación familiar é a formación no neno dos conceptos de "familia", "nai", "pai" e fortalecemento das relacións de parentesco. É na familia que o bebé forma os primeiros conceptos de valores, tanto espirituais como materiais, e os pais inflúen no arranxo de prioridades entre eles.

Educación Social

A función principal da educación social , como fenómeno en xeral, é o proceso de socialización en si. No transcurso do seu fillo, establece contactos cos compañeiros e amigos a través dunha comunicación constante.

Educación relixiosa

A base deste tipo de educación é o principio da sacredidade, no que o compoñente emocional desempeña o papel principal: é co apoio do neno que el aprende a percibir e seguir os valores espirituais e morais da súa relixión.

Aínda podes consultar os tipos de educación e as funcións relacionadas durante moito tempo, porque a educación é un proceso continuo que comeza desde o nacemento do neno e continúa ao longo da vida. Cada persoa constantemente aprende algo e ensina aos demais, nesta interacción é a esencia de toda a educación.